2007/May/16

http://www.dreampoem.com/forum/index.php?board=5;action=display;threadid=7090

เสียงจิ๊กจิ๊กจุ๊กจุ๊กปลุกให้ตื่น
รับสดชื่นของหล้ารับฟ้าตรู่
ขับขานร้องก้องกรุกกรู๋กรุ๊กกรู
คงเพรียกคู่มาเคียงเสียงกังวาน

สาลิกามาขานรอบบ้านสวน
กาเหว่าครวณเสียงฟังกังวานหวาน
แว่วเขาคูกรู้ใสหาใดปาน
กางเขนขานเรียกคู่อยู่รายเรียง

มีเสียงหวานขานขับรับวันใหม่
กล่อมโลกให้ดื่มด่ำซึ้งน้ำเสียง
ชีวิตมีชีวิตอยู่ชิดเคียง
ร่วมสุขเยี่ยงเป็นเพื่อนร่วมเรือนกัน

เสียงซ้อแซ้แซ่หวานประสานเสียง
ซึ้งสำเนียงใสสานที่ขานขัน
ล่วงชำแรกแทรกในใจทุกวัน
นกน้อยนั้นขับขานซึ้งซ่านใจ

วันนี้ยังยินเสียงจำเรียงหวาน
ที่ขับขานกล่อมคนจนหลงใหล
แต่ฟังแปร่งจนแปลกผิดแผกไป
ฟังคล้ายเสียงร่ำไห้จากในกรงComment

Comment:

Tweet


ภาษางดงามมาก จบได้เศร้าน่าคิดตามจริง ๆ
#1 by #~BEing : Lips_Of_An_Angle~# At 2007-05-16 17:51,