2007/Jun/10

ถ้าอยากให้ชีวิตนี้มีความสุข
ก็ต้องปลุก สำนึกจิต คิดดีก่อน
มองตนเอง มีค่า กว่าทุกตอน
ด้วยการย้อน เห็นความดี ที่เคยทำ

มองดูคนรอบข้างอย่างเป็นมิตร
ด้วยน้ำจิตมิตรน้ำใจอย่าให้ส่ำ
ความดีเขาหาให้เห็นเป็นประจำ
ชั่วเขานั้นอย่าเอ่ยย้ำนำทิ้งไป

แล้วจงทำวันนี้ดีที่สุด
ไม่อาจพูดสุดที่ดีแค่ไหน
และอาจไม่สมหวังดั่งตั้งใจ
เริ่มต้นใหม่ให้มีค่ากว่าวันเดิม

มองอนาคตสดใสดีมีความหวัง
ด้วยพลังความเชื่อมั่นหมั่นส่งเสริม
ล้างสำนึกที่อ่อนล้าอย่าต่อเติม
และควรเพิ่มคุณธรรมประจำใจ

ปรับจิตใจให้ยิ้มสู้อยู่เสมอ
หากต้องเจอความผิดหวังตั้งรับได้
ต้องหักปลงปลอบตนทนต่อไป
อย่าหวั่นไหวทำดีไว้ใคร่ครวญดู

ถ้าทำได้ชีวิตนี้จะมีสุข
ตัดความทุกข์กังวลใจไร้อดสู
ไม่ต้องหาของขลังหวังเชิดชู
ก็จะอยู่ดูโลกกว้างอย่างรื่นรมย์

http://www.dreampoem.com/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=8109


2007/Jun/10

อยาก เป็นผู้รู้วิชาเก่งสามารถ
อยาก ฉลาดโดดเด่นเช่นดังโหร
อยาก กูลเกื้อเอื้ออาทรผู้อ่อนโยน
อยาก ตะโกนให้สนั่น..."ฉันรักเธอ"
อยาก มีสุขภาพอิ่มอาบสุข
อยาก ปลอบปลุก ชีวิตขวัญ นั้นเสมอ
อยาก เห็นท่านก่อเกิด สุขเลิศเลอ
อยาก ปรนเปรอเอื้ออำนวยด้วยห่วงใย
อยาก ปลอดโรค ปลอดทุกข์ มีสุขสันต์
อยาก เห็นวันผ่องผุดพิสุทธิ์ใส
อยาก เห็นพี่เห็นน้องผองชาวไทย
อยาก อยากให้ พบนิยาม ความร่มเย็น
อยาก กล้าแกร่งแรงนี้...มีเข้มแข็ง
อยาก มีแรงสู้ยุค...ความขุกเข็ญ
อยาก ใคร่อยู่สู้ทุกข์...ทุกประเด็น
อยาก ใคร่เป็นชายชาญการทำกิน
อยาก รักคน exteen ในถิ่นนี้
อยาก ใคร่เป็นสตรี ที่คล้ายหิน
อยาก เป็นแม่ รักลูก ผูกชีวิน
อยาก ให้ลูก-หลาน สิ้นความทุกข์ตรม
อยาก มากมาย มีมา เช่นมุ่งหมาย
อยาก อยู่เป็น...ไม่ตายให้ดินถม
อยาก จะอยู่ค้ำฟ้าหมายตาชม
อยาก จะสม...หรือไม่ ? โอ้ใจเรา

http://www.dreampoem.com/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=8077;start=02007/May/23

พระจันทร์ผ่องส่องสว่างกระจ่างฟ้า
วันวิสาขะบูชาเวียนมาถึง
ผู้นับถือพระพุทธเจ้าเฝ้าคำนึง
เลื่อมใสซึ้งโสมนัสด้วยศรัทธา

บำเพ็ญบุญสุนทานการกุศล
เก็บเกี่ยวผลบุญไว้ในโลกหน้า
ไม่ประมาทในโอวาทพระศาสดา
เราพึ่งพาบุญได้เมื่อวายปราณ

มหัศจรรย์วันนี้ยินดียิ่ง
ดิถีมิ่งมงคลดลสุขศานต์
วันประสูติตรัสรู้สู่นิพพาน
มาร่วมวารพ้องกันในวันเดียว

ทรงอุบัติในโลกแก้โศกทุกข์
ทำลายคุกอุปาทานอันแน่นเหนียว
ที่กักขังสัตว์ไว้ตายแน่เทียว
เหมือนเชือกเกลียวผูกมัดรึงรัดทรวง

ทรงปล่อยสัตว์ให้มีเสรีภาพ
ทำลายราบอวิชชาตัณหาหวง
พุทธธรรมจัดพาลมารทั้งปวง
ให้ลุล่วงนิพพานสำราญใจ

จิตมนุษย์จึงสะอาดปราศทุกข์ร้อน
จะนั่งนอนสุขสวัสดิ์นิรัติศัย
พุทธธรรมเลิศล้ำผ่องอำไพ
เชิญชาวไทยร่วมบูชา วิสาฯ เทอญ (วิสาฯ = วิสาขะบูชา)

http://www.dreampoem.com/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=8074;start=8